Home

Posted by:

Osnov svih medicinskih disciplina pa i stomatoloških je prevencija patoloških stanja u usnoj duplji. Definitivno se time bavimo ali nažalost u osnovi našeg rada su kurativni aspekti (lečenje) čak i najtežih oboljenja parodoncijuma, zuba kao  i oboljenja mekih oralnih tkiva (oralna medicina). Istovremeno se bavimo i dijagnostikovanjem uticaja oboljenja zuba i parodoncijuma na nastanak sistemskih bolesti (parodontalna medicina) kao što su dijabetes tip 2, ateroskleroza, prevremeni porođaj, rađanje dece male telesne težine i dr.

0


About the Author:

Add a Comment