Author Archive

Dobrodošli u našu stomatološku ordinaciju

Posted by:

Dobrodošli u našu stomatološku ordinaciju

Naš profesionalni moto je ZDRAVLJE PRE SVEGA. Uspostavljanje a potom očuvanje uspostavljenog zdravlja potpornih tkiva (parodoncijuma) i zuba, a potom nadoknada izgubljenih zuba uz potpunu rehabilitaciju mastikatorne funkcije kao i ukupne funkcije stomatognatog sistema.

Pri tom se u okviru tako sprovedene kompleksne terapije podrazumeva i postizanje visokih estetskih efekata.

Continue Reading →
1

Posted by:

Osnov svih medicinskih disciplina pa i stomatoloških je prevencija patoloških stanja u usnoj duplji. Definitivno se time bavimo ali nažalost u osnovi našeg rada su kurativni aspekti (lečenje) čak i najtežih oboljenja parodoncijuma, zuba kao  i oboljenja mekih oralnih tkiva (oralna medicina). Istovremeno se bavimo i dijagnostikovanjem uticaja oboljenja zuba i parodoncijuma na nastanak sistemskih bolesti (parodontalna medicina) kao što su dijabetes tip 2, ateroskleroza, prevremeni porođaj, rađanje dece male telesne težine i dr.

Continue Reading →
0