Prof. Dr Božidar Dimitrijević

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beograd na predmetu Paradontologija i predmetu Oralna implantologija. Magistar i doktor stomatoloških nauka i specijalista za bolesti usta i zuba. Postdoktorske studije iz oblasti Paradontologije i oralne implantologije završio na UCLA u SAD.

Upravnik Klinike za paradontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Šef predmeta Paradontologija i Oralne implantologije. Koautor šest udžbenika za redovne i poslediplomske studije i 176 stručnih i naučnih radova iz oblasti Paradontologije.

Naučno istraživački i klinički opus Prof. Dimitrijevića se odnosi na oblasti regenerativne terapije paradontopatije, rekonstruktivne mukogingivalne hirurgije i oralne implantologije.