Prof. Dr Saša Janković

Prof. Dr Saša Janković diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor stomatoloških nauka, specijalista parodontolgije i oralne medicine. Postdoktorske studije iz parodontologije i oralne implantologije završio na UCLA u USA. Predsednik parodontološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Dominantno se bavi problemima iz oblasti oboljenja potpornoh aparata zuba (parodontopatijama), prestižni tarapeut u oblasti implantologije i plastične mukogingivalne hirurgije kao i protetske rehabilitacije na oralnim implantatima. Autor udžbenika za poslediplomske studije i brojnih naučnih radova u referentim svetskim časopisima iz parodontologije i oralne implantologije.